Vize 18

Tři věty, tři slova

Komunikační projekt zaměřený nejprve do řad Sokola s výhledem, že výsledky projektu budou použity pro komunikaci s veřejností. Zamýšleno jako celosokolská soutěž s odměnou.

Podstatou tohoto projektu je najít vyjádření toho, čím Sokol dnes je v očích jeho vlastních členů, a tato vyjádření posléze využít při tvorbě dalších komunikačních kampaní.

VLASTNÍ PROJEKT

Vypíšeme soutěž, do které se bude moci přihlásit každý člen Sokola. Soutěžní úkol bude mít dvě části a každý účastník soutěže bude moci přihlásit libovolný počet nápadů.

ZADÁNÍ SOUTĚŽE

Úkol č. 1: Ve třech jednoduchých větách vyjádřete, proč tu Sokol je, proč je prospěšný nebo proč je právě Sokol tou správnou volbou.

Úkol č. 2: Vyjádřete myšlenku z prvního úkolu pomocí tří slov.

HODNOCENÍ SOUTĚŽE

Na vypracování, resp. podání nápadů bude omezený čas. Po  jeho uplynutí budou nápady zveřejněny a hodnoceny veřejným hlasováním.

PŘÍNOS PROJEKTU

Přínos tohoto projektu se projeví v několika rovinách. Prvně hnutí začne společně hledat odpověď na základní otázku, proč to vlastně všechno děláme. Jsem si jist, že z toho vzejdou zajímavé myšlenky. Získáme tak celou řadu definic naší společné mise, které vzejdou z našich jednot. Ty se mohou stát základem pro celou komunikaci s veřejností, navíc takovou, se kterou se hnutí snadno ztotožní, neboť ji samo vyprodukovalo.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS

Facebook Vize 18