Vize 18

Organizace a řízení

Popis

 • Organizace a řízení

  Vnitřní fungování Sokola, jeho stav, budoucnost a nutné změny. To je stručný obsah této kapitoly. Asi nejtěžší oblast, do které se lze pustit, nicméně naprosto zásadní a nevyhnutelná.

  Obec sokolská, tělocvičné jednoty a sokolské župy jedno jsou! Má-li problém ČOS, mají ho všechny jednoty. Má-li problém nejmenší jednota, má ho i ČOS. Vnímám Sokol jako celek. Proto považuji za prvořadé ujasnit si, jak chceme fungovat, tj. jakou úlohu mají hrát ústřední orgány ČOS, jakou župy a jakou jednoty a to jak v otázkách programových, tak v otázkách řízení.

 • Organizační struktura

  Je naše organizační uspořádání funkční? Podporuje, nebo brzdí naši činnost jako celku? Kde jsou silná a slabá místa organizační struktury ČOS? To jsou základní otázky, které vymezují obsah této kapitoly.

 • Stanovy ČOS

  Základní dokument České obce sokolské, stanovy. Nejcitlivější a zároveň nejžádanější téma, kterého se lze dotknout. Téma, které vyvolává vášně, boří a rozděluje. Proto se mu nelze vyhnout. Jsem si dobře vědom, že mnozí čekají, jak se k otázce stanov postavím. Vzhledem k povaze látky budu opatrný, ale i kritický.

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS