Vize 18

Křídla pro Sokol

Crowdfundingový projekt na podporu rozvoje komunikace Sokola. Crowd je anglicky dav. Crowdfunding je získávání finančních prostředků po menších částkách oslovením velké skupiny lidí. Česká legislativa chápe takovéto aktivity jako veřejnou sbírku (není na to připravena), nicméně jedná se o fungující koncept využívaný mnoha organizacemi.

Křídla pro Sokol je projekt, který se pokusí získat finanční prostředky právě tímto způsobem. Výtěžek investujeme do komunikace.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Cílem je sehnat prostředky na zaplacení profesionální pomoci při tvorbě komunikace Sokola s veřejností. Jakkoli je naše nadšení pro věc velké, musíme si otevřeně přiznat, že naše amatérské počiny v oblasti komunikace jsou nedostatečné, byť jsou někdy dobré. Jde o to zaplatit profesionální firmě nikoli za to, že pro nás vytvoří komunikaci tzv. na klíč, ale za to, že nás provede celým procesem tvorby a naučí nás o tuto oblast cíleně pečovat. Pochopení možností a způsobů komunikace propůjčí Sokolu křídla.

JAK TO FUNGUJE ANEB NĚCO ZA NĚCO

Jak je vůbec možné, že někdo dá na nějaký projekt peníze, byť třeba drobnou částku? Důvodů je několik. Část přispěvatelů souzní s organizací a věří ve smysl projektu. Jiné osloví projekt samotný, zdá se jim zajímavý a chtějí být svým způsobem u toho. Ostatní zláká nabídka toho, co za svůj příspěvek získají.

Funguje to tak, že si připravíte záměr, co chcete vytvořit a kolik peněz na to potřebujete. K tomu si musíte připravit prostředky, které do projektu investujete, abyste získali výslednou částku. Navrhnete si systém odměn, které nabídnete potenciální přispěvatelům. Na odměny se použije ten investiční balík. Vytvoříte komunikační kampaň k projektu a umístíte ho na crowdfundingový server, např. hithit.cz (zde se můžete o crowdfundingu dočíst více a fundovaněji). Spustíte to a sledujete průběh.

Kampaň je časově omezena a na konci daného období můžete získat pouze celou cílovou částku nebo více. Pokud nenasbíráte cílovou částku ve stanoveném čase (projekt neoslovil), jsou peníze vráceny přispěvatelům a vás to stálo pouze čas, neboť odměny se nerealizují.

PŘÍNOS PROJEKTU

Crowdfunding má dva hlavní přínosy. První je ten finanční. Získáme prostředky na realizaci konkrétního záměru. Druhý je komunikační, neboť o naší aktivitě se dozví široké spektrum lidí. V rámci nabídky se nám dále otevírá příležitost s lidmi, které naše akce oslovila, dále pracovat. Jako další přínos můžeme chápat i zkušenost, že pro podporu ať již finanční nebo materiální, je třeba si dojít, tj. něco pro ni udělat, a samozřejmě také získání nových poznatků.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS