Vize 18

Bílá kniha ČOS

Soubor návodů, doporučení a rad z běžného života tělocvičných jednot i sokolských žup, odpovědi na časté otázky a informace pro zvídavé členy na jednom místě. Bílá kniha mne provázela po celá studia a odtud myšlenka na bílou knihu pramení. V bílé knize jsem našel vše, co jsem potřeboval jako student vědět. Byly v ní srozumitelně podmínky studia, řády, seznamy, kontakty, doporučení atd. Bílá kniha byla tím prvním, když nastaly okolnosti, které jsem neznal nebo si nebyl jist a musel jsem se rozhodnout, jak postupovat dále. Podpůrný materiál podobného kalibru bych rád měl v Sokole pro naše jednoty.

REALIZACE

Projekt se připravuje k realizaci. Bílá kniha ČOS bude obsahově poměrně obsáhlá, budeme ji dělit na kapitoly. Pilotní částí se stane podpůrný materiál "Rok v jednotě", který zjednodušeně shrne a vysvětlí praktické i formální náležitosti, důležité termíny a události ve cvičebním roce z pohledu řízení chodu jednoty.

Na tvorbě spolupracujeme online pomocí systému Samepage. Dejte nám emailovou adresu a my vám zašleme pozvánku do naší skupiny.

OBSAH KNIHY

Bílá kniha bude jakousi kuchařkou, která obsáhne celou sokolskou agendu. Musí se tedy dotknout fungování ústředí, žup i jednot.

FORMÁLNÍ DOKUMENTY

V bíle knize najdeme plná znění všech vnitřních předpisů, počínaje stanovami, organizačním řádem, volebními řády, jednacími řády atd. Nebude chybět grafické znázornění struktury a vztahů uvnitř organizace. Lze zvážit zařazení právních výkladů hlavních dokumentů.

DOPORUČENÍ

Plná znění jsou dobrá pro řešení právních problémů, ale pro běžný život hnutí poněkud nepraktická. Proto bude kniha obsahovat kapitoly, které budou srozumitelně popisovat, jak mají věci v Sokole v ideálním případě fungovat, které budou poskytovat doporučené postupy a rady pro situace, kdy věci ideální nejsou. Samozřejmostí je kontakt, kam se obrátit, pokud je situace závažnější a kniha neposkytuje vhodné řešení.

VZORY

V ideálním případě by mohly být do knihy zařazeny i vzory smluv a dalších tiskovin, které běžně používáme.

TVORBA DOKUMENTŮ TROCHU JINAK

Práce na bílé knize by mohla položit základ pro změnu tvorby vnitřních předpisů. Dnes většinou přímo připomínkujeme plná znění. Do procesu tvorby by měla být zařazena popisná část, jakási rozprava, ve které bychom nejprve běžným jazykem vyjádřili, čeho má být vznikajícím resp. upravovaným předpisem dosaženo, a teprve následně pro to hledat vhodné formulace ve spolupráci s odborníky, pokud to situace vyžaduje. Ono neformální vyjádření bude nejen dobrým zadáním pro např. právníka, ale též materiálem pro srovnání, zda výsledné znění předpisu skutečně slouží tomu, co jsme na začátku chtěli.

PŘÍNOS PROJEKTU

Tvorba bílé knihy nás donutí se podívat na všechny naše vnitřní předpisy, sladit v nich případné konflikty, dát jim jednotný styl a úpravu, zkrátka udělat si pořádek. Rovněž je to výborné vykročení k tomu, abychom si určili, jak chceme fungovat. Výsledný materiál bude tvořit páteř vzdělávání nových i stávajících činovníků a stane se bezesporu neocenitelným pomocníkem pro celé hnutí.

Předpokládám, že kniha vznikne elektronicky a její kapitoly budou dostupné na vnitřní síti Sokola (intranetu), do které budou mít přístup všechny jednoty. Pokud by se měla kniha tisknout, pak by bylo asi nejvhodnější vytvořit ji jako sešitové vydání, kde si každou novou resp. upravenou kapitolu přidám do desek.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS