Vize 18

Inovační centrum Sokola

Místo, kde žádný nápad není příliš odvážný, kde každá myšlenka je vítána a kde žádné téma není tabu. Oázou tohoto typu je tento web. Věřím, že u něj nezůstane, že takto otevřený bude jednou celý Sokol. Takový Sokol chci mít, pro takový Sokol chci pracovat.

Potkal jsem v Sokole spoustu schopných lidí a ještě více jsem jich nepotkal. Uvnitř hnutí leží téměř nevyčerpatelný zdroj nápadů. Jsou to pramínky čistého nadšení a neutuchající touhy tvořit. Mým snem je tento živý náboj koncentrovat a vytvořit silné zřídlo hybné energie. Věřím ve vnitřní sílu sokolského hnutí.

Číst dál: Inovační centrum Sokola

Strategické cíle

Strategické cíle. Kam Sokol směřuje, čím může být, čím chce být. To jsou základní otázky, které si musíme zodpovědět. Tyršovi žáci pracovali s jeho odkazem jako s živým materiálem. Svolávali valné sjezdy, kde tříbili své názory, vymezovali se vůči aktuálním společenským problémům a hledali cestu dále. Stanovování strategických cílů bylo přirozenou součástí práce.

Novodobá ČOS však práci valných sjezdů nedocenila. I proto nám zní termín strategický cíl jako z jiného světa. Obnovme soustavnou práci se základní myšlenkou, je v ní uložena naše budoucnost.

Číst dál: Strategické cíle

Financování

Peníze jsou všemocným nástrojem a neúprosným pánem světa. Ekonomický rozměr činnosti bývá do značné míry určující. Nejinak je tomu v případě Sokola. Naše situace není jednoduchá avšak ani neřešitelná. Stále ještě máme sílu jí čelit a změnit nepříznivý vývoj.

Musíme se podívat realitě zpříma do tváře a aktivně své finance řešit. Nelze se spoléhat na dotace a samovolnou pomoc okolí. Nejsem expert na finance, přesto vidím nevyužité možnosti. Pojďme je společně probrat a prozkoumat. Klíč k financím leží v nás a komunikaci.

Číst dál: Financování

Komunikace

Komunikace je předivem veškerého dění. Je počátkem i koncem, je vším a vše, co děláme i neděláme, je sdělením, které svět vnímá. Komunikace je základní složkou společnosti stejného významu, jakým je přítomnost vody pro život.

Komunikace patří k nejdůležitějším částem naší práce. Sokol bohužel tento fakt silně podceňuje. Všechny provedené studie a průzkumy to potvrzují. Karel Havlíček Borovský řekl: „My sami nevíme, co jsme; dělejme jen větší pány, dejme klobouk na stranu a bradu nosme o několik coulů výš.“ To je má rada v oblasti komunikace.

Číst dál: Komunikace

Organizace a řízení

Vnitřní fungování Sokola, jeho stav, budoucnost a nutné změny. To je stručný obsah této kapitoly. Asi nejtěžší oblast, do které se lze pustit, nicméně naprosto zásadní a nevyhnutelná.

Obec sokolská, tělocvičné jednoty a sokolské župy jedno jsou! Má-li problém ČOS, mají ho všechny jednoty. Má-li problém nejmenší jednota, má ho i ČOS. Vnímám Sokol jako celek. Proto považuji za prvořadé ujasnit si, jak chceme fungovat, tj. jakou úlohu mají hrát ústřední orgány ČOS, jakou župy a jakou jednoty a to jak v otázkách programových, tak v otázkách řízení.

Číst dál: Organizace a řízení

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS