Vize 18

Organizace a řízení

Vnitřní fungování Sokola, jeho stav, budoucnost a nutné změny. To je stručný obsah této kapitoly. Asi nejtěžší oblast, do které se lze pustit, nicméně naprosto zásadní a nevyhnutelná.

Obec sokolská, tělocvičné jednoty a sokolské župy jedno jsou! Má-li problém ČOS, mají ho všechny jednoty. Má-li problém nejmenší jednota, má ho i ČOS. Vnímám Sokol jako celek. Proto považuji za prvořadé ujasnit si, jak chceme fungovat, tj. jakou úlohu mají hrát ústřední orgány ČOS, jakou župy a jakou jednoty a to jak v otázkách programových, tak v otázkách řízení.

ŘÍZENÍ ČOS

Česká obec sokolská je velkou organizací. V její velikosti je ukryta síla a potenciál. Využít těchto předností však znamená se jako velká organizace chovat. Řídit velkou organizaci je náročný úkol. Lidé, kteří se do něj zapojují musí být ochotni přijímat jistou míru rizika. Abychom mohli vůbec mluvit o řízení, je třeba mít dvě věci: Jasný cíl a velmi dobrý přehled o situaci v organizaci i okolí.

ČOS stagnuje, protože nemá jasný cíl. Skutečný stav pouze domýšlíme, nemáme nástroje k přesnějšímu sledování. De facto Sokol jako celek neřídíme, pouze se snažíme minimalizovat dopad negativních vlivů z okolí i vnitřku organizace. Nejdeme dopředu, jen reagujeme na vzniklé situace. Jsme nerozhodní, nebo nevíme, co dál?

MODERNÍ MANAGEMENT V SOKOLE

Moderní management je disciplína, která se datuje někam do padesátých let 20. století a která prodělala velký vývoj. Pro mne představuje management sadu přirozených zákonitostí a používání zdravého selského rozumu. Klíč leží ve třech věcech: Jednoznačném určení cíle, způsobu práce a komunikaci.

Nemusíme zaměstnávat profesionální manažery. Nástroje, které nám pro řízení chybí, můžeme vytvořit, znalosti, které postrádáme, si můžeme doplnit. Schopné lidi si můžeme vychovávat, nejde o raketovou vědu. Vše leží ve způsobu, kterým chceme fungovat. Metody moderního managementu vytvářejí otevřené prostředí, kde je jasné, co se právě děje, co se plánuje a proč a jaké se očekávají přínosy. Nedílnou součástí jsou kontrolní procesy, nikoli jako nástroj represe ale nástroj postupného zlepšování.

OPŘEME SE O HNUTÍ

Nástroje managementu má smysl zavádět na všech úrovních, nicméně, čím větší celek k řízení, tím větší je přínos a v našem případě potřeba. Proto vidím jako účelné začít aplikací v ústředních orgánech ČOS a postupně to hnutí naučit. Nicméně, Sokol se nemůže opřít o nic jiného, než o své členy. Jeho síla je v jednotách. Budou-li silné jednoty, budou silné župy a tedy i ústředí. Jinak řečeno, budou-li jednoty používat nástroje managementu, bude tomu tak i na župách a ústředí.

O hnutí se však lze opřít v daleko širším měřítku. Proto potřebujeme diskutovat o jeho potřebách a promítnout je do způsobu, kterým fungujeme.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS