Vize 18

Tyršův klub

Myšlenka Tyršova klubu je prostá. Záměrem je vytvářet příležitosti pro cílenou debatu nad myšlenkami Miroslava Tyrše, Jindřicha Fügnera a jejich následovníků v kontextu současnosti. Je inspirována kavárenskými diskusemi české inteligence, ze kterých se rodily obrozenecké myšlenky, demokracie i Sokol. Současným úkolem je nastartovat a realizovat plán Sokol 2020, který je první fází Strategie 22.

Myšlenka, základní kámen Sokola

Myšlenka je základním kamenem Sokola. Tak zní primární teze Tyršova klubu. O Tyršově klubu uvažujme jako o neformálním prostředí, které vzniká ve chvíli, kdy se sejdou sokolové, kteří chtějí diskutovat o sokolské myšlence. Sokolství je ústředním zájmem klubu. Samozřejmě nejde jen o diskusi samotnou. Cílem je dobrat se poslání Sokola v kontextu současnosti, zachytit ho, zpracovat, rozvést a postupně se propracovat až ke konkrétním realizačním projektům. Nejprve je však třeba vytvořit prostor, kde mohou zaznít různé pohledy na věc. K tomu je nejlepší nezávislá půda, a proto Tyršův klub. Výhledově chceme organizovat diskusní setkání.

Úloha klubu je znovu vzkřísit diskusi nad sokolskými otázkami, udržovat ji živou a přetavit ji v systematickou práci se členstvem, aby členství v Sokole neznamenalo pouze zaplacení příspěvku. Zárodek takové práce byl již položen v projektu Vítejte v Sokole. Nyní však potřebujeme pevnější odrazový můstek, širší názorovou shodu, a k té se bez řádné diskuse nedostaneme. Proto chceme dát Tyršovu klubu nový význam. Tyršův klub je náhrada či alternativa chybějících valných sjezdů.

Témata k diskusi

Prvním tématem nemůže být nic jiného než definice Sokola jako takového. Co to Sokol je? V kontextu dneška i s přihlédnutím k historii. Potřebujeme Sokol a proč? Co znamená členství v Sokole? Co je to sokolství? Jaké jsou hodnoty Sokola? To jsou otázky, které naši předchůdci řešili dlouhodobě a stejně tak musíme i my. Témat a otázek k diskusi je celá dlouhá řada. Při jejich sestavování začala krystalizovat struktura, jak s nimi pracovat, která postupně přerostla v plán a ten ve Strategii 22.

Úvahy a plány jsou dobré, nicméně je třeba někde reálně začít. Strategii 22 bude chvilku trvat, než spatří světlo světa. Její dílčí části se však již rozjíždějí.

Tři věty, tři slova

První projekt v řadě se právě rozbíhá. Více se o něm můžete dočíst zde: Tři věty, tři slova.  Cílem je sebrat názory členstva napříč hnutím. K tomuto účelu byl vytvořen a spuštěn internetový dotazník, který naleznete zde: Otevřít dotazník. Příspěvky je možné vkládat do 16. února 2019, kdy si připomeneme výročí založení Sokola. V týdnu před tímto datem se opět přihlásíme s výzvou Já, Sokol. Po uzavření dotazníku budou došlé příspěvky setříděny a anonymně zveřejněny, aby o nich mohlo být hlasováno.

Etický kodex

Jak by se vlastně měl sokol chovat? Co by naši činovníci nikdy neměli dopustit? Jinými slovy, co je pro nás ještě přijatelné, etické, a co již nikoli. I to je téma na širokou diskusi a také k ní se připravuje sběr podnětů z hnutí. Podrobnější popis projektu si můžete přečíst na odkazu: Etický kodex.

Pilíře sokolské činnosti

Do každé práce tohoto druhu se pouštíte s určitou představou, s vlastní vizí, jak by mohla budoucnost vypadat. Ta se skrývá pod pilíři sokolské činnosti, které si ještě nějaký čas necháme pro sebe, abychom ji mohli lépe rozpracovat.

Cílená práce se členstvem

Výše zmíněné projekty a nápady směřují ke stejnému cíli, k cílené systematické práci s členy Sokola, jejíž jednou částí bude již odkazovaný projekt Vítejte v Sokole. Zde bude ležet těžiště budoucí práce klubu.


Nahraďme chybějící valné sjezdy! Chcete diskutovat o sokolské myšlence a hodnotách, nebo se přímo podílet na přípravě dílčích částí? Máte vlastní nápady, kterými chcete aktivně přispět? Kontaktujte nás a pomozte nám přivést Tyršův klub k životu.

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS