Vize 18

Tři věty, tři slova

Komunikační projekt zaměřený nejprve do řad Sokola s výhledem, že výsledky projektu budou použity pro komunikaci s veřejností. Původně zamýšleno jako celosokolská soutěž s odměnou.

Podstatou tohoto projektu je najít vyjádření toho, čím Sokol dnes je v očích jeho vlastních členů, a tato vyjádření posléze využít nejen při tvorbě komunikačních kampaní.

VLASTNÍ PROJEKT

Projekt byl původně navržen jako soutěž, avšak ukazuje se, že motivace drobnou odměnou není tak velká. Od soutěže bylo upuštěno a projekt se realizuje jako výzva k zapojení do společné práce, k vyjádření svého pohledu na Sokol.

Projekt je právě realizován. Zapojit se můžete zde: Otevřít dotazník. Sběr odpovědí bude uzavřen 16. února 2019.

Projekt je rozdělen do dvou fází. První je sběr odpovědí od členů pomocí výše odkazovaného dotazníku, který potrvá až do 16. února 2019. Po uzavření dotazníku budou data zpracována a anonymně zveřejněna, aby se všichni mohli nejen podívat, jaké myšlenky se sešly, ale také o nich mohli hlasovat. Zveřejnění a hlasování je druhou fází, která by měla probíhat od března 2019.

Fáze I - Sběr odpovědí

12. prosince 2018 - 16. února 2019

Samotný dotazník je jednoduchý. Předkládá dva úkoly.

Úkol číslo 1: Ve třech jednoduchých větách vyjádřete, proč tu Sokol je, proč je prospěšný nebo proč je právě Sokol tou správnou volbou.

Úkol číslo 2: Vyjádřete myšlenku z prvního úkolu pomocí tří slov.

Dotazník umožňuje formulace a slova dovysvětlit, ale není to nutné, a také umožňuje přidat libovolný podnět. Může se zdát, že redukovat Sokol na tři věty, potažmo tři slova, je liché. Avšak požadavek stručnosti nás nutí zamyslet se nad tím, co je skutečně důležité, co sděluje podstatu a co ji jen dovysvětluje. Nakonec podíváme-li se na dílo našich zakladatelů, jsou to jednoduché věty a hesla, o jejichž významu můžeme psát obsáhlá pojednání.

Fáze II - Hlasování

předběžně 1. - 31. března 2019

Hlasování proběhne opět na internetu a podrobnosti se dočtete zde, jakmile budou informace dostupné.

PŘÍNOS PROJEKTU

Přínos tohoto projektu se projeví v několika rovinách. Prvně hnutí začne společně hledat odpověď na základní otázku, proč to vlastně všechno děláme. Jsem si jist, že z toho vzejdou zajímavé myšlenky. Získáme tak celou řadu definic naší společné mise, které vzejdou z našich jednot. Ty se mohou stát základem pro celou komunikaci s veřejností, navíc takovou, se kterou se hnutí snadno ztotožní, neboť ji samo vyprodukovalo.

Projekt však od svého vzniku někdy v roce 2016 lehce povyrostl. Práce, jejímž výsledkem by byla jen sada hesel určených ke komunikaci, nebo marketingu chcete-li, by sama o sobě nepřinesla mnoho. Výstupy z projektu poslouží jako odrazový můstek pro systematickou práci. Je prvním krokem Strategie 22, která se právě rodí.

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS