Vize 18

Nadační fond

Projekt nadačního fondu je návrhem na řešení části financování činnosti Sokola. Název fondu opřený o jméno jednoho ze zakladatelů Sokola a známého filantropa zcela vystihuje jeho účel.

Vznik fondu není samospásný. Je to první z řady rozšíření portfolia zdrojů, ke kterému musí dojít, abychom se vymanili ze svazující finanční závislosti. Fond nám umožní zabývat se fundraisingem a vším, co s ním souvisí, na profesionální bázi. Dopad a přesah vytvoření fondu je ohromný.

Číst dál: Nadační fond

Křídla pro Sokol

Crowdfundingový projekt na podporu rozvoje komunikace Sokola. Crowd je anglicky dav. Crowdfunding je získávání finančních prostředků po menších částkách oslovením velké skupiny lidí. Česká legislativa chápe takovéto aktivity jako veřejnou sbírku (není na to připravena), nicméně jedná se o fungující koncept využívaný mnoha organizacemi.

Křídla pro Sokol je projekt, který se pokusí získat finanční prostředky právě tímto způsobem. Výtěžek investujeme do komunikace.

Číst dál: Křídla pro Sokol

Digitalizace

Projekt zaměřený na likvidaci administrativy a nekonečného vyplňování formulářů v jednotách i župách; dále zlepšení vnitřní komunikace hnutí a zjednodušení správy celé organizace. Myšlenka převedení sokolské agendy do elektronické podoby je přirozená, máme 21. století. Konpect zahrnuje správu jednot, žup, členské základny, cvičitelů, průkazů, příspěvků, akcí, přihlášek, návratek, změnu technických prostředků komunikace atd. Jádro systému je navrženo již několik let. Realizaci brání nedostatek zrdojů, zejména lidí a času.

Číst dál: Digitalizace

Bílá kniha ČOS

Soubor návodů, doporučení a rad z běžného života tělocvičných jednot i sokolských žup, odpovědi na časté otázky a informace pro zvídavé členy na jednom místě. Bílá kniha mne provázela po celá studia a odtud myšlenka na bílou knihu pramení. V bílé knize jsem našel vše, co jsem potřeboval jako student vědět. Byly v ní srozumitelně podmínky studia, řády, seznamy, kontakty, doporučení atd. Bílá kniha byla tím prvním, když nastaly okolnosti, které jsem neznal nebo si nebyl jist a musel jsem se rozhodnout, jak postupovat dále. Podpůrný materiál podobného kalibru bych rád měl v Sokole pro naše jednoty.

Číst dál: Bílá kniha ČOS

Etický kodex

Etický kodex je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích. Jakkoli se etický kodex může jevit spíše jako formální norma, jeho přínos je nepopiratelný a to hned v několika rovinách.

V minulosti i dnes vznikají tzv. desatera, pro cvičence, členy. V jednom takovém se píše: „Čestné jednání je důležitější než znalost jednacích řádů a jejich dodržování.“ Pro řízení organizace je etika zásadní záležitostí a to tím více, čím větší celek řídíte. I proto považuji vznik etického kodexu Sokola za důležitý.

Číst dál: Etický kodex

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS