Vize 18

Nadační fond

Projekt nadačního fondu je návrhem na řešení části financování činnosti Sokola. Název fondu opřený o jméno jednoho ze zakladatelů Sokola a známého filantropa zcela vystihuje jeho účel.

Vznik fondu není samospásný. Je to první z řady rozšíření portfolia zdrojů, ke kterému musí dojít, abychom se vymanili ze svazující finanční závislosti. Fond nám umožní zabývat se fundraisingem a vším, co s ním souvisí, na profesionální bázi. Dopad a přesah vytvoření fondu je ohromný.

HLAVNÍ PROGRAMY FONDU

Vznik nadačního fondu je velkým krokem vpřed, který v sobě skrývá značné možnosti. Činnost fondu navrhuji opřít o tři pilíře.

OBNOVA A VÝSTAVBA TĚLOCVIČEN A SPORTOVIŠŤ

K tomuto programu lze dodat jen málo. Je to největší problém, který nás nyní trápí. V rámci tohoto programu nepůjde jen o nasypání peněz do určitých projektů, ale též o podporu a pomoc při získávání prostředků z velkých nadací a Evropských fondů, odborné vedení projektů a pomoc s vyúčtováním. Fond bude mít na tyto aktivity zaměstnance a kontraktory, které zaplatí z výsledků své hospodářské činnosti.

OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ

Mezi současné velké společenské problémy patří až fatální nedocenění významu pohybu pro zdravý rozvoj dětí i život dospělého člověka. Fond bude ve své činnosti podporovat komunikační kampaně a vzdělávací programy, na jejichž realizaci bude mít opět fundované odborníky. A opět nepůjde pouze o finanční plnění, ale odbornou pomoc a vzdělávání.

PODPORA STUDENTŮ A DOBROVOLNICTVÍ

Dalším tristním problémem dneška je nedostatek kvalitních lidských zdrojů. Fond bude vytvářet stipendijní programy, jejichž účastníci se smluvně zaváží po dokončení nebo během studia pracovat pro fond samotný nebo pro organizaci. Podobně bude fond podporovat vytváření základny dobrovolníků pro své akce nebo akce organizace a samozřejmě ponese s tím spojené náklady.

O NADAČNÍCH FONDECH

Nadační fondy mají oporu v občanském zákoníku. Jsou to právnické osoby, které získávají prostředky a vykonávají hospodářskou činnost, jejíž výsledek je věnován na společnosti prospěšné věci popsané v účelu fondu. Fondy mohou se získaným majetkem podnikat, platí pro ně daňové úlevy. Detailnější informace o právní opoře nadačních fondů a jejich fungování lze najít např. v článku Nadační fond podle nového občanského zákoníku na serveru epravo.cz, kam přispívají renomovaní právníci a právní kanceláře, nebo můžete přímo nahlédnout do znění zákona.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS