Vize 18

Financování

Peníze jsou všemocným nástrojem a neúprosným pánem světa. Ekonomický rozměr činnosti bývá do značné míry určující. Nejinak je tomu v případě Sokola. Naše situace není jednoduchá avšak ani neřešitelná. Stále ještě máme sílu jí čelit a změnit nepříznivý vývoj.

Musíme se podívat realitě zpříma do tváře a aktivně své finance řešit. Nelze se spoléhat na dotace a samovolnou pomoc okolí. Nejsem expert na finance, přesto vidím nevyužité možnosti. Pojďme je společně probrat a prozkoumat. Klíč k financím leží v nás a komunikaci.

MUSÍME SI POMOCI SAMI

Je to tak. Bez obalu a chlácholení. Nikdo nám nepomůže z finanční tísně. Nemá důvod, neboť mu ho nedáváme. Nekomunikujeme, tudíž těch, co chápou přínos naší práce je minimum. Svět o Sokolu prakticky neví, a proto nás nevnímá jako důležitou součást, nepotřebuje nás. Je to velmi tvrdé, ale je třeba se s tím srovnat.

Musíme v sobě nejprve najít sílu pomoci si sami a tuto schopnost ukázat, spolu s dalšími klady. Žádný sebelépe vypracovaný projekt nebo žádost nezmění názory těch, kdo přidělují dotace. Klíč k financím leží v nás a komunikaci.

ANALÝZA

Máme v jednotách a župách velmi různé podmínky. Jsou jednoty, které jsou na tom finančně velmi dobře a jiné balancují na hraně krachu. Dostáváme se do situací, kdy rozdáváme majetek v naději, že nás to zachrání. Často to tak ale nebývá.

Máme-li se pokusit o zvrat, musí být jedním z prvních kroků analýza současného stavu. Jak na tom skutečně jsou naše jednoty a župy? Ekonomika malých jednot je zcela jiná, než těch velkých, zvláště pokud mají nemovitý majetek. Fungování žup je rovněž samostatnou kapitolou. Financování ústředí se pomalu mění v noční můru při hledání, na co se státní peníze vlastně dají použít. Bez detailní znalosti stavu nelze situaci řešit.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Finanční řízení je nelítostná záležitost. Každý finanční analytik vám řekne, že při řízení velké organizace si musíte ujasnit, čeho chcete dosáhnout, a vymezit priority. Finanční řízení postrádá cit, rozhodující jsou čísla. Velmi dobře ukazuje, co se vyplatí zachraňovat, co rozvíjet, ale také co je nutno oželet, čeho se vzdát. Čísla odkrývají, kde jsou problémy, kde leží nevyužitý potenciál atd. Souhrnně řečeno poskytuje údaje pro tzv. manažerské účetnictví, tedy podklady pro rozhodování. Ne vše se dá vyjádřit penězi, vždy budou činnosti,  které budeme muset dotovat, nicméně, finanční ukazatele nám mohou říci, jak moc.

FUNDRAISING

Česky bychom řekli získávání zdrojů, ale i v našich končinách se používá termín fundraising. Existuje celá řada způsobů, jak toto uplatnit v Sokole. Česká legislativa zatím chápe většinu těchto aktivit jako veřejnou sbírku. Právní rámec věci není složitý a řada organizací těchto možností využívá.

Fundraising, ať už se budeme bavit o jakékoli jeho formě, je o důvěře v podporovanou organizaci, v její fungování a smysl. Neméně důležitou stránkou je etická přijatelnost podpory pro organizaci samotnou. Tuto záležitost řeší etický kodex a dokola zmiňovaná komunikace.

Zkoušet různé formy fundraisingu má smysl na všech úrovních organizace, nicméně největší prostor a také šance máme jako celek. Fundraising by měl být nedílnou součástí ekonomiky ČOS.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS