Vize 18

Vítejte v Sokole

Komunikační projekt zaměřující se na nové členy a rodiče, kteří dávají své děti do Sokola, ale sami nejsou členy. Cílem projektu je zvrátit běžnou praxi v jednotách, kdy je členství v Sokole řešeno pouze zaplacením příspěvku.

Otevíráme zde otázku, jak pracovat s členskou základnou, jak cíleně utvářet vztah členů k jednotě, župě a Sokolu jako celku. Rozhodnutí stát se členem je vedeno nejrůznějšími motivy a bohužel často čistě ekonomickými. Chybějící oslovení, či vysvětlení novým členům nebo rodičům, u nich vytváří pocit, že si platí službu a vytváří vztah zákazník - poskytovatel služeb. To se však rozchází se samotnou podstatou spolků.

REALIZACE

Realizace projektu je v plném proudu. Shromaždili jsme materiály, určili cíle a sestavili osnovu jednotlivých materiálů. Dostavují se první výsledky. Máme první návrh uvítacího letáku. Chcete se zapojit? Stát členem realizačního týmu? Jste odborník a nabízíte své služby? Kontaktujte nás buď mailem, telefonicky, na Facebooku nebo nechcte vzkaz tady, na konci stránky je formulář.

Na tvorbě spolupracujeme online pomocí systému Samepage. Dejte nám emailovou adresu a my vám zašleme pozvánku do naší skupiny.

VLASTNÍ PROJEKT

Jádrem projektu jsou tři tištěné materiály - seznamovací leták, uvítací brožurka a informační list.

SEZNAMOVACÍ LETÁK

Seznamovací leták dostane každý, kdo uvažuje o členství v Sokole, spolu s přihláškou. Tento materiál poskytne všechny informace, které by měl člověk znát, než podepíše přihlášku. Zvláště zdůrazní, že si žadatel neplatí službu, ale stává se součástí něčeho většího. Vysvětlí skutečnost, že podáním přihlášky člověk žádá o vstup do organizace a přijímá její hodnoty za své, že z případného členství plynou jak práva tak povinnosti.

UVÍTACÍ BROŽURKA

Uvítací brožurka bude stručným úvodem do fungování hnutí, kde nový člen najde v jednoduché formě strukturu ČOS, vysvětlení, kdo je to starosta, jednatel, náčelník, vzdělavatel atd. Samozřejmě nebude chybět zopakování práv a povinností. Lze uvažovat o zařazení sokolského slibu, popisu sokolské symboliky, několika zásadních datech z historie a dalších doprovodných informací, ať již praktických nebo zajímavých. Uvítací brožurku dostane člen spolu s členským průkazem.

INFORMAČNÍ LIST

Do uvítací brožurky bude vložen volný list, na kterém budou uvedeny aktuální informace o jednotě, do které nový člen vstoupil, zejména kontakty a odkazy na další informace.

Celému projektu samozřejmě nesmí chybět jeho elektronická část a jejich vzájemné propojení.

NÁKLADY PROJEKTU

Úvaha, kolik bude takový projekt stát, je na místě. V této chvíli nemám žádné informace o tom, kolik nových členů v celé ČOS ročně máme. Uvažujme cca 1% členů, tj. roční spotřeba materiálů 1 000 - 2 000 brožurek, 1 000 - 3 000 seznamovacích letáků. Brožurka tvoří nejnákladnější část. Barevká brožurka 8 stran, formát A5, náklad 500 ks se pohybuje pod 10 Kč za kus. Odhadem mluvíme o 15 až 30 tisících Kč ročně pro celé hnutí, možná i levněji. Můžeme si ale také připlatit za kvalitu zpracování, což by do určité míry mohlo mít opodstatnění. Samozřejmě, máme-li v členské základně vyšší fluktuaci než 1%, mohou být náklady vyšší než uvedený odhad.

ÚČINNOST KAMPANĚ

Odhadovat účinnost představené kampaně si netroufám. Ve hře je příliš mnoho proměnných. Jistá část komunikace tohoto typu končí v koši. Na druhou stranu, velikost nákladu dovoluje vytvářet materiály s různou grafickou úpravou. Umím si představit rafinovanější komunikaci, např. pomocí postaviček, které noví členové následně potkají při činnosti. Jednou z klíčových skupin nových členů jsou děti, kam předchozí úvaha míří především. Skrze zaujetí dětí lze vtáhnout do děje rodiče. Nicméně i dospělí snadno podléhají dobrému designu.

Předpokládám, že účinnek kampaně se projeví dlouhodobě. Navržený projekt je signálem pro nového člena či rodiče, že cvičení v Sokole není služba za úplatu, že má své zvláštnosti a přednosti. Zcela přirozeně, pokud by byl tento projekt osamocenou změnou v naší komunikaci, pak se úplně mine účinkem. Je třeba jít mnohem dále.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS