Vize 18

Materiály ke stažení

V jednotlivých částech níže naleznete řadu dokumentů, které dokreslují obsah i vznik Vize 18. Jsou zde jak původní texty stránek Vize 18, tak další dokumenty.

Předloženo ČOS

Níže naleznete materiály vytvořené v rámci práce člena předsednictva ČOS a předložené k řádnému projednání. Nutno poznamenat, že drtivá většina podnětů a myšlenek padla na neúrodnou půdu.

Zobrazit: Předloženo ČOS

Související dokumenty

Zde naleznete materiály související s Vizí 18, jako prvotní výzvu do hnutí a následnou komunikaci s vedením ČOS, výsledky průzkumů, programové prohlášení a další texty, ze kterých je možné vysledovat počátek Vize 18 a jejích myšlenek.

Zobrazit: Související dokumenty

Projekty Vize 18

Původní návrhy projektů Vize 18 určené k zamyšlení nebo přímé realizaci. Stav projektů je oproti počátečnímu stavu posunul, avšak základ je stále platný.

Zobrazit: Projekty Vize 18

Témata Vize 18

Zde jsou původní texty témat Vize 18 spolu s úvodním slovem, představením projektu i jeho autora. Tyto texty jsou na současném webu již upraveny.

Zobrazit: Témata Vize 18

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS