Vize 18

Strategické cíle

Strategické cíle. Kam Sokol směřuje, čím může být, čím chce být. To jsou základní otázky, které si musíme zodpovědět. Tyršovi žáci pracovali s jeho odkazem jako s živým materiálem. Svolávali valné sjezdy, kde tříbili své názory, vymezovali se vůči aktuálním společenským problémům a hledali cestu dále. Stanovování strategických cílů bylo přirozenou součástí práce.

Novodobá ČOS však práci valných sjezdů nedocenila. I proto nám zní termín strategický cíl jako z jiného světa. Obnovme soustavnou práci se základní myšlenkou, je v ní uložena naše budoucnost.

NÁPRAVA VNITŘNÍ KOMUNIKACE

Provedené průzkumy potvrzují, že stav komunikace uvnitř sokolské organizace není dobrý. Nehledě na to, co se pokusíme se Sokolem udělat, bez fungující komunikace jsou naše snahy liché. Náprava této situace je nezbytností pro cokoli dalšího a tudíž nejvyšší prioritou. I proto je komunikaci věnována samostatná kapitola.

Nejde však o modernizaci používaných nástrojů, byť i zde leží značný potenciál. Je třeba využívat celou škálu dostupných komunikační nástrojů, sdělovat jimi správné informace, v dostatečném ale nikoli přehnaném množství. Cílem je celková změna přístupu k informacím.

ZBAVME SE ADMINISTRATIVNÍCH POUT

Abychom se mohli věnovat dobrým změnám a nemuseli při tom zastavit naši hlavní činnost, potřebujeme si uvolnit ruce. Současná administrativa nás doslova svazuje. Proto je logickým strategickým cílem najít zdroje a postupy, které zjednoduší naše fungování v otázkách správy jednot, žup i ústředí. Již samotná náprava komunikace bude mít pozitivní vliv na administrativu. Odstranění "papírování" je důležité i proto, že pro účinné řízení naší organizace potřebujeme vytvořit nástroje sledování stavu věcí, což může v počátku vyžadovat něco administrativy navíc.

NAUČME SE ŘÍDIT

Již samotná práce na komunikaci a přehodnocení administrativy budou cennými lekcemi v řízení. Lze však jít ještě dále a zavést vhodné manažerské postupy do řízení jednot, žup i ústředí. Zvládnutím řízení vnitřního chodu organizace si více otevřeme dveře k naplňování cílů naší hlavní činnosti.

O detailech cílů směřujícím dovnitř hnutí stejně jako o strategických cílech v rovině programové musíme zahájit debatu.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS