Vize 18

Sokol 2.0

Sokol 2.0 ve své podstatě znamená začít znovu. Sokol se stal institucí a jakákoli změna je zdlouhavá a obtížná. Ztratili jsme ten zdravý drive. Nemá smysl donekonečna plýtvat drahocennou energii na překonávání vysokých hradeb. Alternativou je poodstoupit a s využitím dosavadních zkušeností se zamyslet nad každým aspektem sokolské činnosti a práce. Tato pozice nás zbaví nutnosti bojovat se stávajícím systémem a umožní zaměřit úsilí na tvorbu nového, což je podstatou každé změny.

Samozřejmě tím není myšleno opustit Sokol a začít budovat něco nového. Uvážíme-li skutečnost, že současné způsoby fungování stejně na mnoha místech obcházíme, protože nás spíše brzdí, než aby nám v činnosti pomáhaly, pak se zcela přirozeně nabízí dělat věci tak, jak nám to jde nejlépe, tedy po svém, a "nahoru" poslat to, co po nás chtějí, byť u toho skřípeme zuby. Z pohledu změny je to dobrý výchozí stav, protože svým způsobem stačí posbírat dobré nápady a dohodnout se na nových, lépe vyhovujících postupech a aplikovat je, kde budou sestry a bratři chtít. Budou-li nové, neoficiální postupy lepší, dříve nebo později se proderou a vynutí si změnu oficiální cestou. To je podstata změny zevnitř.

Základní myšlenka je prostá. Dělejme věci chytře a dělejme je společně.

Tyršův Klub

Vypadá to jednoduše, má to však dvě velká úskalí. První, kudy do toho. Druhé, dohodnout se. Sokol 2.0 znamená začít znovu, tj. od základu. V základech Sokola leží myšlenka. Nesouhlaste, chcete-li, ale je to tak. Byla to myšlenka, soubor hodnot, za které se lidi brali, bojovali i umírali. Sokolská myšlenka je nadčasová, to ale neznamená, že se jí nemusíme zabývat. Ona se nemění, ale mění se prostředí a lidé, proto je nezbytné s ní aktivně pracovat. Dnes tím více, čím méně jsme se tomu věnovali v minulosti. Proto je tu Tyršův klub, kterému je věnována celá kapitola. Idea klubu je prostá. Vytvářet příležitosti pro diskusi nad sokolskými otázkami a ze závěrů generovat podněty pro širší diskusi a formální jednání volených činovníků.

Inovační centrum Sokola 

Inovační Centrum Sokola (ICS) je druhým proudem na cestě k Sokolu 2.0, k moderní organizaci. Podobně jako se Tyršův klub zaměří na myšlenku, ICS se pustí do systému fungování. Tato praktická část však musí souznít s myšlenkou. Pole působnosti je zde opravdu široké. Jen vyjmenovat nápady, které stojí za uvážení, zabere dost prostoru. Tuhle skupinu lidí čeká asi ta nejtěžší a současně nejkrásnější práce, protože zlepšovat a zásadně měnit fungování organizace potřebujeme opravdu hodně a na mnoha místech.

Cvičitelský sbor

Žádná jiná skupina lidí v Sokole nedělá tolik práce za tak mizivou odměnu, jako právě cvičitelé. Mám tendenci pojmenovávat tyhle nápady podle významných postav a pro cvičitele mě nenapadá nikdo jiný než Marie Provazníková. Cvičitelský klub Marie Provazníkové. Asi je to trochu moc, možná někdo vymyslíte lepší, lépe prodejný název. Nicméně, myšlenkou je propojit právě cvičitele, neboť oni si zaslouží plnou pozornost nejen činovníků a členů Sokola, ale i veřejnosti. Jsou to převážně cvičitelé, kteří realizují činnost a kteří předávají sokolskou myšlenku svým svěřencům. Položme si otázku, jak se těmto lidem, bez kterých by Sokol neexistoval, odvděčujeme, jak se o ně zajímáme a staráme. Komunita cvičitelů a trenérů je třetím proudem, který nás může dovést k moderní organizaci. Očekáváme, že Cvičitelský sbor bude tou nejdynamičtější složkou Sokola 2.0.


Výše popsané tři proudy postihují tři velká témata, která musíme řešit na cestě k modernímu spolku - myšlenku, způsob fungování a náplň činnosti. Pusťme se do jejich realizace ihned. Kontaktujme se, propojme se, potkávejme se, mluvme a tvořme společné dílo. Máme nadšení, chuť i sílu.

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS