Vize 18

Etický kodex

Etický kodex je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích. Jakkoli se etický kodex může jevit spíše jako formální norma, jeho přínos je nepopiratelný a to hned v několika rovinách.

V minulosti i dnes vznikají tzv. desatera, pro cvičence, členy. V jednom takovém se píše: „Čestné jednání je důležitější než znalost jednacích řádů a jejich dodržování.“ Pro řízení organizace je etika zásadní záležitostí a to tím více, čím větší celek řídíte. I proto považuji vznik etického kodexu Sokola za důležitý.

STŘET ZÁJMŮ

Jakmile člověk vstoupí na půdu řízení, vystavuje se automaticky možnosti, že se ocitne ve střetu zájmů. Kde leží hranice mezi mým osobním zájmem a zájmem organizace? Existuje řada situací, kdy je odpověď zjevná, ale stejně tak existuje řada situací, kdy není. Přestože sami vnímáme určitou věc jako bezproblémovou, pohled zvenčí nebo ne zcela zasvěcený již může vypadat hodně jinak.

Není neobvyklé, že o chod malé jednoty se stará jedna sokolská rodina a sejde se v ní funkce starosty a jednatele. To, co zapálená rodina vnímá jako nezištnou práci pro Sokol, si může vnější pozorovatel vyložit jinak, neboť v oné rodině je koncentrována výkonná moc. Dalším častým jevem je souběh zaměstnaneckého poměru a volené funkce, kdy de facto sami sobě zadáváte a odevzdáváte práci.

Nechci zde vyjmenovávat všechny možné situace, jen upozornit na fakt, že existují a nesou v sobě jistá rizika jak směrem do organizace tak směrem k okolí. Uvažte, co vše se může z podobných podmínek vyvinout ve chvíli, kdy se objeví problém. Etický kodex pomáhá sporné situace rozpoznávat a tudíž jim předcházet.

PŘIJATELNÉ A NEPŘIJATELNÉ

Hranice mezi přijatelným a nepřijatelným leží u každého z nás někde jinde. Na mnoha věcech se zcela shodneme, ale brzy také najdeme záležitosti, kde se naše názory rozejdou. Etický kodex je vlastně společně přijatou a respektovanou hranicí mezi dobrým a špatným.

Nejde zde jen o střety zájmů činovníků. Položme si otázku, jaký partner je pro Sokol přijatelný, nebo jinak s kým bychom chtěli spojit naše dobré jméno? Nezáleží na tom, zda budeme uvažovat firmy, jiné organizace nebo osobnosti. Tyto otázky jsou nesmírně důležité pro budování důvěry. Přijmeme jako sportovci finanční dar od výrobce cigaret? Chceme být sponzorováni firmou, která nedbá na životní prostředí? O tom všem je etický kodex.

PŘÍNOS PROJEKTU

Etický kodex bude mít přínos ve více rovinách. Tou první je fakt, že při jeho tvorbě budeme muset jasně pojmenovat základní hodnoty, na kterých chceme v budoucnu stavět, skutečně nakreslit onu tlustou čáru mezi přijatelným a nepřijatelným. Etický kodex je částí tzv. firemní kultury. Jeho přijetí a respektování má pozitivní vliv na klima uvnitř organizace. To představuje druhou rovinu. A nakonec je etický kodex jasným signálem okolnímu světu, je to tedy součást komunikace, tvorby image, což se projeví ve vztahu k současným i budoucím partnerům, novým členům atd.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS