Vize 18

Já, Sokol

Komunikační projekt zaměřený jak na veřejnost, tak vlastní členstvo. Jádro projektu spočívá v osobním veřejném přihlášení se k členství v Sokole. Povede ke zvýšení povědomí o značce u veřejnosti a navazování kontaktů mezi členy.

Kampaň má za cíl ukázat veřejnosti, že tu Sokol je a že se týká všech věkových skupin. Rovněž je zkouškou, do jaké míry jsme schopni jako organizace zafungovat v oblasti tvorby a realizace vlastních kampaní, a také testem sounáležitosti.

VLASTNÍ PROJEKT

Základní myšlenka je velmi jednoduchá. Vyzveme členy Sokola, aby po dobu jednoho týdne vyjadřovali svoji příslušnost k Sokolu tím, že budou nosit nějakou formu sokolského znaku (např. na klopě, batohu apod.).

Kampaň bude probíhat každý rok v týdnu kolem 16. února a bude zakončena oslavou výročí vzniku Sokola.

Máme přibližně 160 000 členů, tj. přibližně 1.5 % obyvatel ČR je členy Sokola. Povědomí veřejnosti o Sokole nemáme změřené, ale udivené otázky typu "Ono to ještě funguje?" nejsou při veřejných akcích výjimkou. Navržený projekt je první kampaní, která se veřejné nevědomí bude pokoušet změnit.

ÚČINEK KAMPANĚ

Účinek na veřejnost bude pozvolný. Osamocená kampaň samozřejmě všeobecné povědomí příliš nezasáhne. Větší dopad lze očekávat ve městech. Pozitivně se projeví týdenní trvání akce a její pravidelné opakování v dalších letech. Dále předpokládám, že kampaň nezůstane osamocena, ale vzniknou další.

Kampaň bude oslovovat i samotné členy. Očekávám, že zejména na veřejných místech nebo při výkonu zaměstnání či podnikání se budou náhodně potkávat členové Sokola z různých míst. Zvláště ve větších městech je možné, že denně potkáváme bratry a sestry, nebo s nimi spolupracujeme v práci, aniž bychom to tušili. Tato nečekaná setkání budou vytvářet pozitivní náladu napříč hnutím.

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR

Dnes není v Sokole běžné hlásit se k členství veřejně, drtivá většina členů to nedělá, nemá potřebu. To nelze změnit zcela, avšak můžeme dosáhnout velkého posunu. Tato kampaň je součástí změny komunikace1 Sokola, budování hrdosti na členství a sounáležitosti spolku.


1 Záměrně se vyhýbám používání termínů "propagace", "reklama", "marketing", byť by možná byly snáze pochopeny. Moderní společnosti komunikují, zmíněné termíny jsou pouze dílčími prvky komunikace.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS