Vize 18

Inovační Centrum Sokola

Inovační centrum Sokola (ICS) bylo představeno již na počátku Vize 18 jako jedno z nosných témat (viz Inovační centrum Sokola). ICS je druhým proudem na cestě k Sokolu 2.0, k moderní organizaci. Zaměření centra je velmi široké, protože zlepšovat lze vše. Zlepšování leží v samotném centru sokolské myšlenky. Vždyť co jiného je věčný ruch?

Kde začít?

Nápady přicházejí z mnoha různých míst a zasahují do mnoha vrstev našeho fungování. Často přicházejí osamoceně a naráží na neochotu samotného systému se daným nápadem vůbec zabývat. Inovace potřebují svobodný prostor. Nelze je svázat pravidly. Také je však nelze realizovat živelně. Tím nám vyvstávají tři úkoly.

Vytvoření komunity

Nejprve je třeba najít lidi, kteří se chtějí aktivně podílet na budoucnosti spolku a propojit je. Musí vzniknout prostor pro tevřenou spolupráci napříč hnutím nehledě na funkce a obvyklé struktury. Tím však není myšlena nějaká forma anarchie. Jde o vytvoření svobodného prostoru, kde žádná myšlenka nebude smetena ze stolu, ale budou diskutovány pro a proti a také okolnosti, ze kterých myšlenka přišla. Tvůrčí komunita pak může rozpracovat nápad v širším měřítku a následně ho předložit hnutí a voleným činnovníkům.

Nasazení vhodných nástrojů

Komunita rozprostřená po celé zemi a občas i šířejí po světě potřebuje odpovídající nástroje pro spolupráci. Zde neexistuje jiné řešení, než internet a jeho mocný potomek cloud. Během let se nám podařilo zajistit a připravit vhodnou platformu. Mezi první úkoly ICS bude patřit nasazení těchto nástrojů, osvěta a rozšíření do hnutí. Již dnes existují různé skupiny na sociálních sítích, ale ty nejsou určeny primárně ke spolupráci. Svou podstatou k tomu nejsou vhodné. Ani webové stránky nejsou tím nejvodnějším prostorem ke spolupráci. Pouze systémy, které byly vytvářeny se záměrem usnadnit lidem spolupráci, jsou vhodnými kandidáty.

Komunikace s hnutím

Změny všeho druhu je třeba řídit, tj. komunikovat a vysvětlit celému hnutí, kterého se týkají. K tomu bude třeba rošířit portfolio nástrojů, obohatit tzv. komunikační mix, aby informace dorazila ve správné formě ke všem zainteresovaným lidem. Komunikace s hnutím je dalším stěžejním bodem, představeným již na počátku Vize 18. Bez správné komunikace jsou veškeré snahy o pozitivní změnu a pokrok marné. Budou tak vznikat nové komunikační kanály, budou se využívat elektronická média, weby, sociální sítě, ale i oběžníky, občasníky, speciální vydání časopisu, přílohy a další tištěné materiály.

Projekty a plán realizace

Seznam projektů, resp. úkolů, kterým se potřebujeme věnovat je dlouhý a stále roste. K řešení každé úlohy vždy potřebujete vhodného odborníka, tedy někoho, kdo se v dané oblasti vyzná a má chuť přiložit ruku k dílu. U složitějších projektů je třeba plán a projektové řízení.

Mezi nejpalčivější úkoly patří:

  1. Obnovení komunikace napříč hnutím
  2. Nasazení moderních komunikačních nástrojů
  3. Digitalizace agendy
  4. Přepracování stanov ČOS do moderní podoby
  5. Zpracování ucelené nabídky činnosti
  6. Dlouhodobý plán financování spolku
  7. Fungování malých jednot

To jsou úlohy, které chceme alespoň rozpracovat do roku 2022 (viz Strategie 22).

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS