Vize 18

Inovační centrum Sokola

Místo, kde žádný nápad není příliš odvážný, kde každá myšlenka je vítána a kde žádné téma není tabu. Oázou tohoto typu je tento web. Věřím, že u něj nezůstane, že takto otevřený bude jednou celý Sokol. Takový Sokol chci mít, pro takový Sokol chci pracovat.

Potkal jsem v Sokole spoustu schopných lidí a ještě více jsem jich nepotkal. Uvnitř hnutí leží téměř nevyčerpatelný zdroj nápadů. Jsou to pramínky čistého nadšení a neutuchající touhy tvořit. Mým snem je tento živý náboj koncentrovat a vytvořit silné zřídlo hybné energie. Věřím ve vnitřní sílu sokolského hnutí.

INOVAČNÍ CENTRUM JE KONCEPT, NIKOLI INSTITUCE

Název kapitoly by mohl vzbuzovat dojem, že se jedná o vytvoření nějaké instituce, komise či nějakého jiného orgánu. Tak tomu ale není. Myšlenka inovačního centra není vedena snahou vytvářet nějaký aparát. Je to funkční koncept. V jádru tohoto nápadu se ukrývá sdílení zkušeností, otevřená výměna názorů, vzájemná pomoc a inspirace napříč hnutím. To nám v omezené míře funguje ve cvičitelských sborech, avšak na poli řízení takovou interakci postrádám.

Spolupráce napříč hnutím je nutná. Prošel jsem si prací v malé jednotě, působím na župě a poslední roky se probírám problematikou ústředí. Ať se v Sokole podíváte kamkoli, najdete úkoly k řešení. Na mnoha místech táhne břemeno řízení malá skupina nadšenců, mnohdy jsou to rodiny nebo i jednotlivci. Právě tyto ostrůvky nezištného snažení je třeba propojit. Nejen proto, že si mohou vzájemně pomoci, ale i proto, že se dotyční bratři a sestry cítí mnohdy ve své práci osamoceni. Nezřídka dochází k vyhoření takových lidí a noví se těžko rekrutují.

VĚČNÝ RUCH ANEB SOKOL JE ZMĚNA

Podíváte-li se do učebnic managementu, nebo mluvíte-li s úspěšnými podnikateli, zjistíte, že všichni v různých obměnách jako základ úspěchu popisují Tyršův věčný ruch. Velké společnosti mají celé týmy pracovníků, které se starají o kvalitu a zlepšování. Dělají tzv. quality management, či continuous improvement. Jsou to odborníci na sledování a vyhodnocování toho, jak organizace funguje a co je třeba v jejích procesech upravit. To je pro mne další podnět, proč se myšlenkou inovačního centra zabývat.

Lidstvo obecně nemá rádo změny. Sotva se člověk něčeho dopracuje a chce si užít chvilku klidu a zaslouženého úspěchu, již je tu někdo, kdo říká, že by to změnil. Jako lidé zapomínáme, že jedinou konstantou v našem vesmíru, je změna 1. Přestože poměry nebyly v minulosti tak růžové, jak si je někdy malujeme, byli naši sokolští předchůdci mnohem pružnější než my dnes, navzdory skutečnosti, že flexibilita se u dnešního člověka považuje víceméně za samozřejmost. Sokol potřebuje najít cestu zpět k dobrým principům, na kterých vyrostl.

NEJVĚTŠÍ ZMĚNA MUSÍ PŘIJÍT V MYŠLENÍ A VÍŘE

Nemůžeme si dovolit řešit záležitosti Sokola jako dosud. Chceme-li obstát v nelítostné konkurenci, jsou změny nevyhnutelné. Jako první musíme přetvořit způsob vlastního myšlení a spolu s tím v sobě znovu najít víru, že věci mohou být daleko lepší. Má-li člověk víru v lepší zítřek, má i sílu se o něj přičinit. Slýchám příliš často, že něco nejde, a občas se přistihnu, jak to říkám také. Má víra v sokolskou myšlenku je pevná, neboť Tyršův ideový základ je univerzální a proto trvale platný. Avšak nesmrtelnost sokolské myšlenky nezaručuje nesmrtelnost sokolské organizace.


1 Druhou konstantou našeho vesmíru je rychlost světla, alespoň dokud fyzikové nepokoří Einsteinovu teorii relativity.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS