Vize 18

Interní audit

Základním předpokladem pro dobré řízení je znalost vnitřní struktury, vztahů a skutečného stavu věcí. Proto je nezbytné podrobně zkoumat fungování organizace na všech úrovních a to jak po stránce řídicích struktur, tak i po stránce programové.

Pokud bychom měli být přesní, nejedná se o interní audit, tak jak je definován. V našem případě jde v první řadě o rozsáhlou analýzu celého hnutí, během které budou vytvořeny nástroje pro trvalé sledování chodu. Tento náročný úkol považuji za zásadní, cheme-li se někam posouvat.

Tři věty, tři slova

Komunikační projekt zaměřený nejprve do řad Sokola s výhledem, že výsledky projektu budou použity pro komunikaci s veřejností. Původně zamýšleno jako celosokolská soutěž s odměnou.

Podstatou tohoto projektu je najít vyjádření toho, čím Sokol dnes je v očích jeho vlastních členů, a tato vyjádření posléze využít nejen při tvorbě komunikačních kampaní.

Číst dál: Tři věty, tři slova

Já, Sokol

Komunikační projekt zaměřený jak na veřejnost, tak vlastní členstvo. Jádro projektu spočívá v osobním veřejném přihlášení se k členství v Sokole. Povede ke zvýšení povědomí o značce u veřejnosti a navazování kontaktů mezi členy.

Kampaň má za cíl ukázat veřejnosti, že tu Sokol je a že se týká všech věkových skupin. Rovněž je zkouškou, do jaké míry jsme schopni jako organizace zafungovat v oblasti tvorby a realizace vlastních kampaní, a také testem sounáležitosti.

Číst dál: Já, Sokol

Vítejte v Sokole

Komunikační projekt zaměřující se na nové členy a rodiče, kteří dávají své děti do Sokola, ale sami nejsou členy. Cílem projektu je zvrátit běžnou praxi v jednotách, kdy je členství v Sokole řešeno pouze zaplacením příspěvku.

Otevíráme zde otázku, jak pracovat s členskou základnou, jak cíleně utvářet vztah členů k jednotě, župě a Sokolu jako celku. Rozhodnutí stát se členem je vedeno nejrůznějšími motivy a bohužel často čistě ekonomickými. Chybějící oslovení, či vysvětlení novým členům nebo rodičům, u nich vytváří pocit, že si platí službu a vytváří vztah zákazník - poskytovatel služeb. To se však rozchází se samotnou podstatou spolků.

Číst dál: Vítejte v Sokole

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS