Vize 18

Olomouc 2016

Konference v Olomouci předčila očekávání. Po nesmělém začátku se k účasti na konferenci přihlásilo 24 sokolů ze 14 různých žup. Událost to byla skutečně ojedinělá a velmi pozitivní. Potvrdila se nám skutečnost, že v Sokole je hlad po tzv. horizontální komunikaci a spolupráci.

Účast by byla ještě větší, kdyby naše komunikační kanály fungovaly lépe. Podle došlých ohlasů se informace o konání k řadě lidí nedostala, což potvrzuje provedené průzkumy na poli informačních toků. Zlepšení v této oblasti je jedním ze stěžejních bloků Vize 18.

MATERIÁLY Z KONFERENCE

Výstup z konference je dostupný níže. Vedle závěrů obsahuje také podrobný popis průběhu konference, údaje o zastoupených župách a jednotách, diskutované témata, postřehy, otázky, na které se nedostalo, a další. Pro dokreslení je k dispozici prezentace „Cesta ke změně“. Závěry jsou také prezentovány jako video na Facebooku Vize 18, odkazy níže.

PDF

Konference Olomouc 2016

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 1.18 MB - pdf - popis průběhu konference v Olomouci v roce 2016 a účastníky přijaté závěry

Cesta ke změně

VYBRANÉ ZÁVĚRY KONFERENCE

  • Vize 18 je iniciativou sokolů, kteří svojí prací chtějí přispět ke zlepšení fungování České obce sokolské. Vize 18 je otevřeným prostorem pro diskusi, výměnu zkušeností a nápadů.
  • Věříme, že cesta vede pouze přes otevřenou výměnu názorů a diskusi.
  • Úkolem Vize 18 je informovat, budit zájem, pokládat otázky a navrhovat řešení. Prosadit návrhy v širším měřítku je úkolem volených činovníků v jednotách, župách a ústředí ČOS.
  • Naším cílem je, aby celá Česká obec sokolská přijala Vizi 18 za vlastní a řešila otázku své budoucnosti jako celek s jasným konceptem.
  • Sešli jsme se jako sestry a bratři, v sokolském duchu hovořili o současné situaci, diskutovali možnosti a další kroky a rozhodli jsme se v tom pokračovat, protože věříme, že pozitivní změna je uskutečnitelná a potřebná.

Konference Vize 18

 

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS

Facebook Vize 18