Vize 18

Praha 2016

Turné Vize 18 pokračuje. Přestože byla pražská konference provázena nepřízní osudu (v pátek ze zdravotních a rodinných důvodů zrušila účast více než třetina přihlášených), uskutečnila se dle plánu. V konferenčním salonku hotelu Olšanka se sešlo 12 diskutujících z 8 sokolských žup.

Pražská konference stála před důležitou otázkou. Vize 18 došla do své třetí a zatím poslední fáze - realizace turné. Jak bude vypadat její budoucnost? Předesíláme, že odpověď na tuto nelehkou otázku máme a věříme, že jí budete nadšeni stejně jako my.

MATERIÁLY Z KONFERENCE

Výstup z konference je dostupný níže. Vedle závěrů obsahuje také podrobný popis průběhu konference, údaje o zastoupených župách a jednotách, diskutované témata, postřehy, otázky a další. Pro dokreslení je k dispozici prezentace „První krůčky“.

PDF

Konference Praha 2016

pondeli 25. prosince 2017 14:40 - 1.11 MB - pdf - popis průběhu konference v Praze v roce 2016 a účastníky přijaté závěry

První krůčky

VYBRANÉ ZÁVĚRY KONFERENCE

  • Ujišťujeme všechny sestry a bratry, že Vize 18 není odstředivou silou.
  • Potvrzujeme záměry olomoucké konference.
  • Budoucnost Vize 18 leží ve specializovaných diskusních setkáních a pracovních skupinách, které budou řešit příslušné kapitoly.
  • Jako důležitou hybnou sílu uvnitř Sokola vidíme horizontální komunikaci a spolupráci mezi jednotami a župami.
  • Otevřeně a kriticky jsme diskutovali o současných problémech i přínosech Vize 18 a rozhodli jsme se v tom pokračovat, protože věříme, že pozitivní změna je uskutečnitelná a potřebná.

 

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS

Facebook Vize 18