Vize 18

Autor

Ještě jednou vás vítám na stránkách projektu Vize 18. Zde je pár slov pro ty, kteří dosud neutrpěli osobní setkání s mou maličkostí. Jmenuji se Tomáš Kučera a jsem sokol. Již mám na tomto světě za sebou nějakou tu zkušenost, neboť po něm chodím od roku 1978. Narodil jsem se do komunistického diktátu, ale ten se zhroutil na prahu mého dospívání. Nemusel jsem nikdy čelit socialistické realitě a obdivuji ty, kteří si v té době dokázali udržet čistý štít. Pocházím ze sokolské rodiny. Pradědeček patřil k zakládajícím členům jednoty u nás na vsi. Když byl Sokol obnovován, byla rodina opět u toho. Díky tomu se mi naskytla možnost vyrůstat a dospívat s jeho ideály.

Stal jsem se sokolem v roce 1990 a nikdy neopustil jeho řady. Prošel jsem branou borců Masarykova stadionu při XII. všesokolském sletu a od té doby se na cvičiště pravidelně vracím. Stal jsem se nejprve cvičitelem a činovníkem v malé jednotě, postupně rozšiřoval svůj záběr do župy a nakonec vstoupil na půdu nejvyšších orgánů ČOS.

Přestože jsem objel kus světa, zůstal jsem vesnickým klukem. Jsem přímý člověk a pokud se mi něco nelíbí, rychle to na mne poznáte. Neumím hrát politické hry, a i když si uvědomuji, že by mi mohly usnadnit život, nemám vůli se je učit. Byl jsem vychován k tomu, že si na půdě sokola vše vyjasníme, neboť jen otevřená diskuse vede k nejlepšímu řešení. Občas to znamená odložit vlastní pohodlí a říkat nebo poslouchat nepříjemné věci.

Dlouho mi trvalo si přiznat, že mám vizi. Nemám odpověď na všechno. Naplňuje mě tvůrčí práce a baví mne řešit složité problémy. Neustále hledám a učím se. Neúspěch pro mne de facto neexistuje. Tam, kde jedna cesta končí, začíná jiná, byť člověk nedošel, kam původně mířil. Samozřejmě, jsem jenom člověk. I mne mrzí věci, které nedopadly tak, jak jsem si přál. A některé opravdu hodně. Zatím jsem v sobě pokaždé dokázal najít sílu rychle se oklepat a jít dál. Je nutné dodat, že vždy díky sokolským sestrám a bratřím.

Profesní životopis

Přemýšlím, jak popsat to, čím jsem se po profesní stránce stal a čím se být cítím. Dalo by se říci, že jsem konceptuální inženýr. Baví mne analyzovat a popisovat složité systémy plné vztahů a vazeb a navrhovat řešení, jak v nich dosáhnout požadovaného stavu a funkčnosti. Oblast, ve které toto realizuji, je průmyslová výroba všeho druhu. Mým pracovním nástrojem je počítač a programovací jazyky. Zjednodušeně řečeno, dělám programy, které říkají trpaslíčkům ve složitých zařízeních, co mají dělat.

Vzdělání

1992 - 1996 Střední průmyslová škola elektrotechnická
maturitní obor: automatizační technika

1996 - 2003 Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze
inženýrský obor: technická kybernetika

2003 - 2006 Katedra řídicí techniky FEL ČVUT v Praze
doktorandský obor: řídicí technika a robotika

2014 - 2016 Business Institut
MBA program: Management, organizace a řízení

Praxe

V pracovním procesu jsem od roku 2003. Prošel jsem několika firmami. Působil jsem jako programátor průmyslových systémů, tvůrce webových stránek, vědeckovýzkumný pracovník a analytik. Mnoho let jsem strávil ve firmě Rockwell Automation. Tento nadnárodní gigant řízený z USA mi umožnil nejen objet kus světa a seznámit se s fungováním věcí v jiných zemích a kulturách, ale také nahlédnout do toho, jak reálně fungují velké společnosti po stránce personální i organizační. Od roku 2018 pracuji pro českou společnost CertiCon a věnuji se převážně medicínským systémům.

Platím za odborníka na datové systémy, tj. na získávání, zpracování a ukládání dat a jejich následné využívání. Mám dlouhodobé zkušenosti s jednáním se zákazníky s cílem detailně pochopit jejich potřeby, vyhodnotit a doporučit varianty a navrhnout celkové řešení.

Sokolský životopis

Má sokolská dráha započala v malé jednotě v Panenském Týnci, obnovené po roce 1990. Kromě pravidelného cvičení patří k mým nejranějším sokolským zážitkům letní tábory. Prošel jsem branou borců XII. všesokolského sletu ještě jako dorostenec.

Od svých osmnácti let působím jako cvičitel všestrannosti, aktivně se zapojuji do nácviku a příprav sletů a později do náročnějších řídicích aktivit.

Vzdělání

1996 Cvičitel všestrannosti III. třídy

1998 Cvičitel pobytu v přírodě III. třídy

2010 Zdravotník zotavovacích akcí

2013 Školení činovníků ČOS

2013 Cvičitel zdravotní tělesné výchovy III. třídy

2015 Výcvik u hradní stráže

2017 Cvičitel všestrannosti II. třídy

a samozřejmě množství dalších doškolovacích seminářů

Praxe

od r. 1996 aktivní cvičitel všestrannosti

1998-2005 náčelník T.J. Sokol Panenský Týnec

v r. 2000 župní vedoucí sletové skladby žáků

2008-2017 náčelník Sokolské župy Sladkovského

2010-2017 starosta Sokolské župy Sladkovského

v r. 2012 účastník Konference cvičitelů ČOS

v r. 2012 řežisér župního sletu v Lounech

2012-2016 člen Komise propagace a marketingu ČOS

2013-2016 člen Předsednictva ČOS

od r. 2017 vzdělavatel župy Podřipské

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS