Vize 18

O projektu

Myšlenka na takovýto projekt přicházela postupně. Je to svým způsobem reakce na zkušenosti s fungováním organizace a na četné dlouhé hovory o problémech, které máme. Kam se podíváte, řešíme problém, z naší práce se vytrácí radost. Namísto ozdravného účinku na naše členstvo je řada činovníků horkými kandidáty na infarkt myokardu. Honíme se, papírujeme a kýžený výsledek často nikde. Jsme inteligentní bytosti, tak se zastavme, vydechněme, zhodnoťme situaci a určeme si, jak dál, aby nás činnost těšila.

INSPIRUJME SE

Obdivuji Junáka, co dokázali se sebou udělat. Rozhodli se, že chtějí změnu, otevřeli širokou diskusi a hledali směr a způsob fungování několik let. Vytvořili strategický plán do roku 2020, opřeli vnitřní informační strukturu o moderní technologie a dnes ... Komunikují jako perspektivní mladá organizace, dělají fundraising a bez pochyby jim to jde a baví je to. Neměli výhodnější podmínky. Prostě se nebáli změny a šli do toho všichni. Říkám si, když to jde ve Skautu, proč by to nešlo v Sokole?

REAKCE SESTER A BRATŘÍ

Myslím si, že k většině se informace o tomto projektu ani nedostane. Dále bude velká skupina těch, kteří nad tím mávnou rukou jako nad zbytečnou ztrátou času. Řekl bych, že části lidí se projekt nebude líbit vůbec. Některá má vyjádření jsou tvrdou kritikou současných poměrů. Někteří si budou myslet, že jsem naivní, jiný zapochybují o mém zdravém úsudku. Věřím však, že bude dostatek těch, kteří stejně jako já cítí potřebu věci řešit, ať již se mnou souhlasit budou či nikoli.

JÁDRO PROJEKTU

Cílem projektu je otevřená diskuse nad budoucností Sokola a nastartování pozitivní změny. V první fázi předpokládám šíření informace o projektu a případné reakce spíše psané, nebo ústní při osobním setkání. Druhou fází by měla být konference Vize 18, kde se doufám setkají bratři a sestry, kteří chtějí budoucnost Sokola řešit. Konference by se následně měla stát putovní, fáze tři, aby mohla reflektovat pohled sokolů ze vzdálenějších jednot a žup. Na další fázi se zatím neodvažuji pomyslet, neboť ta by mohla znamenat realizaci závěrů.

Vlastním obsahem projektu je koncept změny, která je obsažena v jednotlivých projektech. Jednou částí je vyjasnění si toho, jak chceme fungovat a čeho chceme dosáhnout. Druhou jsou dílčí projekty, které by mohly napomoci pozitivním změnám.

OSOBNÍ CÍL

Pro mne osobně tímto projektem krystalizují myšlenky, které dlouhou dobu zrály. Nyní je zhmotňuji, abych je konfrontoval s realitou. Kandidoval jsem do předsednictva ČOS s programem, který je v tomto projektu cele obsažen. Předkládám tento projekt proto, že jsem připraven se na změnách podílet. Reakce sokolstva pro mne bude vodítkem při hledání odpovědi, zda má smysl se v těchto věcech dále angažovat. Slovy našeho zakladatele: Tam svět se hne, kam síla se napře!

Konference

Zprávy a materiály z diskusních setkání Vize 18.

Zobrazit konference

Materiály

Původní texty Vize 18 a další dokumenty.

Procházet materiály

Sokol - čím bude, čím může být a především, čím chce být!

Kontakt

Ing. Tomáš Kučera
tomas@vize18.cz
+420 728 609 608

Názor P ČOS 2015

PDF

Vyjádření P ČOS

PDF

Otevřený dopis P ČOS